artykuł nr 1

Zarządzenie nr 101 z dnia 31 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 101 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 38 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie przyznania na 2022 rok miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne z wykorzystaniem prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych
artykuł nr 2

Zarządzenie nr 100 z dnia 31 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 100 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 3

Zarządzenie nr 99 z dnia 31 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 99 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2022
artykuł nr 4

Zarządzenie nr 98 z dnia 30 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 98 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika na 2022 rok
artykuł nr 5

Zarządzenie nr 97 z dnia 30 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 97 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych