artykuł nr 1

Wysokość stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego