artykuł nr 1

Opłata od posiadania psów

Uwaga! Od 1 stycznia 2012 r. Uchwałą Nr XIV/274/11 z dn. 30 listopada 2011 r. została zniesiona opłata od posiadania psów