artykuł nr 46

Zarządzenie nr 333 z dnia 26 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 333 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski na prawach powiatu położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Spacerowej, ustalenia ceny sprzedaży oraz podania do publicznej wiadomości jej wykazu
artykuł nr 47

Zarządzenie nr 332 z dnia 25 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 332 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 185 - ul. Dworskiej 6, ustalenia ceny wywoławczej oraz podania do publicznej wiadomości jej wykazu
artykuł nr 48

Zarządzenie nr 331 z dnia 25 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 331 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2022 roku
artykuł nr 49

Zarządzenie nr 330 z dnia 25 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 330 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje, ustalenia ceny wywoławczej oraz podania do publicznej wiadomości ich wykazu
artykuł nr 50

Zarządzenie nr 329 z dnia 25 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 329 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ul. Piwnej/Palmowej