artykuł nr 41

Zarządzenie nr 338 z dnia 29 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 338 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
artykuł nr 42

Zarządzenie nr 337 z dnia 29 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 337 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pisemnych przetargów nieograniczonych na wydzierżawienie, na okres 10 lat, nieruchomości położonych w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Rolniczej, ul. Karolinowskiej i ul. Przemysłowej
artykuł nr 43

Zarządzenie nr 336 z dnia 29 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 336 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 44

Zarządzenie nr 335 z dnia 29 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 335 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2021
artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 334 z dnia 26 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 334 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26.11. 2021 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków dyrektorów jednostek oświatowych z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego w 2021 roku