artykuł nr 36

Zarządzenie nr 343 z dnia 7 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 343 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, udziału stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wynoszącego 3902/430600 części w nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej 40/42, ustalenia ceny sprzedaży oraz podania do publicznej wiadomości jego wykazu
artykuł nr 37

Zarządzenie nr 342 z dnia 6 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 342 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia i stosowania stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, obejmującego mieszkaniowy zasób Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Skarbu Państwa, co do którego Prezydent Miasta pełni funkcję Starosty
artykuł nr 38

Zarządzenie nr 341 z dnia 3 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 341 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej majątku Miasta Piotrkowa Trybunalskiego według stanu na dzień 31.12.2021r.
artykuł nr 39

Zarządzenie nr 340 z dnia 1 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 340 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia aktualizacji cennika pamiątek i wydawnictw
artykuł nr 40

Zarządzenie nr 339 z dnia 1 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 339 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 14 stycznia 2022 r. przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski oraz przyjęcia regulaminu przetargów.