artykuł nr 11

Zarządzenie nr 368 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 368 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 23.
artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 367 z dn. 22 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 367 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zaciągania zobowiązań przez jednostki budżetowe miasta Piotrkowa Trybunalskiego
artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 366 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 366 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia planów finansowych na 2022 rok
artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 365 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 365 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 364 z dn. 20 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 364 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 6, ustalenia ceny wywoławczej oraz podania do publicznej wiadomości jej wykazu