artykuł nr 61

Zarządzenie nr 318 z dnia 17 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 318 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 19 - ul. Krzywej 2, ustalenia ceny wywoławczej oraz podania do publicznej wiadomości jej wykazu
artykuł nr 62

Zarządzenie nr 317 z dnia 16 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 317 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Parafialnej/ Gospodarczej, ustalenia ceny oraz podania do publicznej wiadomości jej wykazu
artykuł nr 63

Zarządzenie nr 316 z dnia 16 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 316 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego, ustalenia ceny sprzedaży oraz podania do publicznej wiadomości jej wykazu
artykuł nr 64

Zarządzenie nr 315 z dnia 15 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 315 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Przemysłowej, Lotniczej, Eryka i Krakowskie Przedmieście w Piotrkowie Trybunalskim oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
artykuł nr 65

Zarządzenie nr 314 z dnia 15 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 314 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata