artykuł nr 56

Zarządzenie nr 323 z dnia 22 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 323 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2022 r.
artykuł nr 57

Zarządzenie nr 322 z dnia 17 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 322 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie i ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Henryka Sienkiewicza 16A
artykuł nr 58

Zarządzenie nr 321 z dnia 17 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 321 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Górniczej 68 i 70
artykuł nr 59

Zarządzenie nr 320 z dnia 17 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 320 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego - Miasta na prawach powiatu, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej, ustalenia ceny sprzedaży oraz podania do publicznej wiadomości jej wykazu
artykuł nr 60

Zarządzenie nr 319 z dnia 17 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 319 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sowiej, ustalenia ceny wywoławczej oraz podania do publicznej wiadomości jej wykazu