artykuł nr 51

Zarządzenie nr 328 z dnia 24 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 328 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 52

Zarządzenie nr 327 z dnia 23 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 327 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23-11-2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i powołania Komisji
artykuł nr 53

Zarządzenie nr 326 z dnia 23 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 326 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej 16
artykuł nr 54

Zarządzenie nr 325 z dnia 23 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 325 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23-11-2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych w latach 2022-2023"
artykuł nr 55

Zarządzenie nr 324 z dnia 22 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 324 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata