artykuł nr 6

Zarządzenie nr 373 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 373 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2022-2025 z perspektywą po roku 2025
artykuł nr 7

Zarządzenie nr 372 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 372 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Polnej - Kostromskiej
artykuł nr 8

Zarządzenie nr 371 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 371 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej, ustalenia ceny wywoławczej oraz podania do publicznej wiadomości jej wykazu
artykuł nr 9

Zarządzenie nr 370 z dnia 27 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 370 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 10

Zarządzenie nr 369 z dnia 27 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 369 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2021