artykuł nr 1

Zarządzenie nr 378 z dnia 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 378 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, stanowiące własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski udziały we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szmidta 11, na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych nr nr 16, 9, 21, 11, 27, 23, 8, 19, 5, 29, 3 w budynku przy ul. Szmidta 11, ustalenia ceny sprzedaży oraz podania do publicznej wiadomości ich
artykuł nr 2

Zarządzenie nr 377 z dnia 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 377 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia etatyzacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok
artykuł nr 3

Zarządzenie nr 376 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 376 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
artykuł nr 4

Zarządzenie nr 375 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 375 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 5

Zarządzenie nr 374 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 374 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2021