artykuł nr 1

Zarządzenie nr 274 z dnia 30 września 2021 r.

Zarządzenie Nr 274 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 2

Zarządzenie nr 273 z dnia 30 września 2021 r.

Zarządzenie nr 273 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2021
artykuł nr 3

Zarządzenie nr 272 z dnia 29 września 2021 r.

Zarządzenie Nr 272 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiślanej 12
artykuł nr 4

Zarządzenie nr 271 z dnia 29 września 2021 r.

Zarządzenie nr 271 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Nagród i Odznaczeń opiniującego wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz ustalenia wysokości nagrody w 2021 r.
artykuł nr 5

Zarządzenie nr 270 z dnia 29 września 2021 r.

Zarządzenie Nr 270 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych