artykuł nr 1

Zarządzenie nr 216 z dnia 28 lipca 2021 r.

Zarządzenie Nr 216 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie organizacji Konkursu "Nowa Elewacja 2021"

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 215 z dnia 28 lipca 2021 r.

Zarządzenie Nr 215 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 214 z dnia 27 lipca 2021 r.

Zarządzenie Nr 214 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27.07.2021r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym powodującym utrudnia w ruchu drogowym oraz zmian w jego organizacji organizowanym przez Panią Beatę Dróżdż w dniu 1 sierpnia 2021 roku

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 213 z dnia 27 lipca 2021 r.

Zarządzenie Nr 213 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych na 2021 rok

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 212 z dnia 20 lipca 2021 r.

Zarządzenie nr 212 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej i Logistycznej w Piotrkowie Trybunalskim oraz prognozy oddziaływania na środowisko