artykuł nr 16

Zarządzenie nr 153 z dnia 10 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 153 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Leonarda 12/14
artykuł nr 17

Zarządzenie nr 152 z dnia 10 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 152 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Henryka Sienkiewicza 10/12
artykuł nr 18

Zarządzenie nr 151 z dnia 10 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 151 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Belzacka 78a
artykuł nr 19

Zarządzenie nr 150 z dnia 10 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 150 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
artykuł nr 20

Zarządzenie nr 149 z dnia 10 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 149 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej