artykuł nr 1

Zarządzenie nr 168 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 168 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 2

Zarządzenie nr 167 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 167 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
artykuł nr 3

Zarządzenie nr 166 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 166 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 4

Zarządzenie nr 165 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 165 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2021
artykuł nr 5

Zarządzenie nr 164 z dnia 29 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 164 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej 138a