artykuł nr 1

Zarządzenie nr 150 z dnia 10 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 150 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 149 z dnia 10 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 149 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 148 z dnia 9 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 148 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 9 czerwca 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia punktów wydawania kart, wprowadzenia wzoru wniosku i karty w ramach Programu "Piotrkowska Karta Mieszkańca"

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 147 z dnia 9 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 9 czerwca 2021r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Topolowej

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 146 z dnia 9 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 146 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 9 czerwca 2021r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jerozolimskiej