artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 108 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 108 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 107 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 107 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 106 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 106 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 105 z dnia  29 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 105 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  29 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Belzacka 78a
artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 104 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 104 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze