artykuł nr 1

Zarządzenie nr 71 z dnia 31 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 71 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Partyzantów 19c, ustalenia ceny sprzedaży oraz podania do publicznej wiadomości jej wykazu
artykuł nr 2

Zarządzenie nr 70 z dnia 31 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 70 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 marca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych na 2021 rok
artykuł nr 3

Zarządzenie nr 69 z dnia 31 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 69 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 4

Zarządzenie nr 68 z dnia 31 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 68 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2021
artykuł nr 5

Zarządzenie nr 67 z dnia 31 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 67 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych