artykuł nr 1

Zarządzenie nr 9 z dn. 14 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 9 Prezydenta - Szefa OC Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania z magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego rzeczy dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 8 z dn. 14 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 8 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego - ul. Ronalda Reagana i ul. Ronalda Reagana, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego oraz podania do publicznej wiadomości ich wykazu.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 7 z dn. 14 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 7 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 stycznia 2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 4 z dnia 7.01.2021r. w sprawie powołania Zespołów do spraw realizacji  Priorytetów dla Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019 - 2023

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 6 z dn. 14 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 6 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 stycznia  2021 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury przeprowadzania kontroli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zakresie przestrzegania zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów oraz kontroli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrz...

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 5 z dnia 11 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 5 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej