artykuł nr 1

Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Załączniki:
Sprawozdanie Rb-Z MB
artykuł nr 2

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r.

Załączniki:
korekta - Rb-NDS MB
Sprawozdanie Rb-NDS MB
artykuł nr 3

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

artykuł nr 4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r.

Załączniki:
korekta Rb-28S 29 MB
Sprawozdanie Rb-28S 29 MB
artykuł nr 5

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r.