artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

X   
 Uchwała 

Uchwała  Nr XVI/267/20 z dn. 29.01.2020 r. w/s wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Rocznik: 2020, poz. 1255, ogłoszona w dniu 21 lutego 2020 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1255

 UchwałaUchwała  Nr XVI/268/20 z dn. 29.01.2020 r. w/s zmiany w Uchwale Nr VIII/110/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zmian fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dotyczących jednostek urbanistycznych: 11.7.O3.R, 11.8.O1.R, 11.14.O1.R, 11.15.E3.R, 11.16.O1.R.Rocznik: 2020, poz. 1256, ogłoszona w dniu 21 lutego 2020 r. 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1256

 UchwałaUchwała  Nr XVI/269/20 z dn. 29.01.2020 r. w/s ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku

Rocznik: 2020, poz. 1257, ogłoszona w dniu 21 lutego 2020 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1257

 UchwałaUchwała  Nr XVI/270/20 z dn. 29.01.2020 r.  w/s nadania nazwy dla drogi wewnętrznej w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2020, poz. 1118, ogłoszona w

dniu 19.02.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/1118/

 Uchwała 

Uchwała Nr XVII/276/20 z dn. 26.02.2020 r. zmieniająca uchwałę Nr III/24/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w/s warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

Rocznik: 2020, poz. 1770, ogłoszona w dniu 18 marca 2020 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1770

 Uchwała

Uchwała Nr XVII/280/20 z dn. 26.02.2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/809/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymania, cofania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

Rocznik 2020, poz. 1771, ogłoszona w dniu 18 marca 2020 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1771

 Uchwała 

Uchwała Nr XVII/281/20 z dn. 26.02.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt "Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim"

Rocznik: 2020, poz. 1772, ogłoszona w dniu 18 marca 2020 r.  http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1772

 UchwałaUchwała Nr XVII/282/20 z dn. 26.02.2020 r.  w/s nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie TrybunalskimRocznik: 2020, poz.  1915, ogłoszona w dniu 24 marca 2020 r.  http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1915
 Uchwała

Uchwała Nr XVII/283/20 z dn. 26.02.2020 r.  w/s nadania nazwy dla drogi dojazdowej w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2020,  poz. 1773, ogłoszona w dniu  18 marca 2020

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1773

 UchwałaUchwała Nr XVIII/289/20 z dn. 18.03.2020 r.  w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2020

Rocznik 2020, poz. 2212, ogłoszona w dniu 08 kwietnia 2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2212

 UchwałaUchwała Nr XVIII/293/20 z dn. 18.03.2020 r.  w/s uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2020, poz. 2213, ogłoszona w dniu 08 kwietnia 2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2213

 UchwałaUchwała Nr XVIII/297/20 z dn. 18.03.2020 r.  w/s likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2020, poz. 2214, ogłoszona w dniu 08 kwietnia 2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2214

 UchwałaUchwała Nr XIX/298/20 z dn. 29.04.2020 r.  w/s zmiany Uchwały Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2020, poz. 2889, ogłoszona w dniu 20.05.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2889

 UchwałaUchwała Nr XIX/301/20 z dn. 29.04.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości opłaty prolongacyjnej

Rocznik 2020, poz. 2888, ogłoszona w dniu 20.05.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2888

 UchwałaUchwała Nr XIX/302/20 z dn. 29.04.2020 r. w/s przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2)

Rocznik 2020, poz. 2887, ogłoszona w dniu 20.05.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2887

 UchwałaUchwała Nr XIX/303/20 z dn. 29.04.2020 r.  zmieniająca uchwałę Nr XL/503/2017 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym zmienioną uchwałą Nr XLV/558/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 września 2017 r.

Rocznik 2020, poz. 2886, ogłoszona w dniu 20.05.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2886

 UchwałaUchwała Nr XIX/305/20 z dn. 29.04.2020 r. zmieniająca uchwalę w sprawie stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski

Rocznik 2020, poz. 2885, ogłoszona w dniu 20.05.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2885

 UchwałaUchwała Nr XIX/310/20 z dn. 29.04.2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/297/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2020, poz. 2884, ogłoszona w dniu 20.05.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2884

 UchwałaUchwała Nr XIX/311/20 z dn. 29.04.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu  pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku

Rocznik 2020, poz. 2883, ogłoszona w dniu 20.05.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2883

 UchwałaUchwała Nr XIX/312/20 z dn. 29.04.2020 r. zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2020, poz. 2882, ogłoszona w dniu 20.05.2020 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2882

 UchwałaUchwała Nr XX/314/20 z dn. 06.05.2020 r. w/s ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego albo całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2020, poz. 2788, ogłoszona w dniu 13 maja 2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2788

 Uchwała

Uchwała XX/316/20 z dn. 06.05.2020 r. w/s zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Rocznik 2020, poz. 2789, ogłoszona w dniu 13 maja 2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2789

 UchwałaUchwała XX/317/20 z dn. 06.05.2020 r. określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2020

Rocznik 2020, poz. 2989, ogłoszona w dniu 29.05.2020 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2989

 Uchwała

Uchwała Nr XXI/324/20 z dn. 27.05.2020 r.  w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2020, poz. 3495 ogłoszona w dniu 18 czerwca 2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=3495

 Uchwała 

Uchwała Nr XXI/325/20 z dn. 27.05.2020 r.  w/s "Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020-2023"

Rocznik: 2020, poz. 3637 ogłoszona w dniu 24 czerwca 2020 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=3637

 UchwałaUchwała Nr XXIII/336/20 z dn. 24.06.2020 r. w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Rocznik 2020, poz. 4242 ogłoszona w dniu 22 lipca 2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4242

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XXIII/337/20 z dn. 24.06.2020 r. w/s określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2020/2021

Rocznik: 2020, poz. 4002 ogłoszona w dniu 14 lipca 2020 r. 

http://http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4002

 

 

 

 

Uchwała Uchwała Nr XXIII/338/20 z dn. 24.06.2020 r. w/s określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego .

Rocznik: 2020, poz. 4031 ogłoszona w dniu 15 lipca 2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4031

 

 

 

 

 

 

 

UchwałaUchwała Nr XXIII/339/20 z dn. 24.06.2020 r. w/s ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę.

Rocznik: 2020, poz. 4058 ogłoszona w dniu 15 lipca 2020 r.

http://http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4058

 

 UchwałaUchwała Nr XXIII/341/20 z dn. 24.06.2020 r. w/s zmiany uchwały Nr IX/134/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zmienionej uchwałą Nr XIII/194/19 Rady Miasta z dnia 30 października 2019 r.

Rocznik 2020, poz. 4032 ogłoszona w dniu 15 lipca 2020 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4032

 UchwałaUchwała Nr XXIV/350/20 z dn. 15.07.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania

Rocznik 2020, poz. 4434 ogłoszona w dniu 6 sierpnia 2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4434

 UchwałaUchwała Nr XXIV/351/20 z dn. 15.07.2020 r. w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Rocznik 2020, poz. 4435 ogłoszona w dniu 6 sierpnia 2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4435

 UchwałaUchwała Nr XXIV/352/20 z dn. 15.07.2020 r. w/s przyjęcia Programu "Piotrkowska Karta Mieszkańca"

Rocznik 2020, poz. 4436 ogłoszona w dniu 6 sierpnia 2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4436

 UchwałaUchwała Nr XXIV/357/20 z dn. 15.07.2020 r. w/s ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2020, poz. 4437 ogłoszona w dniu 6 sierpnia 2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4437

 UchwałaUchwała Nr XXVI/364/20 z dnia 26.08.2020 roku w sprawie zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta

Rocznik 2020, poz. 5179 ogłoszona w dniu 

23 września 2020 roku

http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/5179/

 UchwałaUchwała Nr XXVI/367/20 z dn. 26.08.2020 r. w/s przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, specjalności i form kształcenia na 2020 rok

Rocznik 2020, poz. 4983 ogłoszona w dniu 11.09.2020r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4983

 UchwałaUchwała Nr XXVI/368/20 z dn. 26.08.2020 r. w/s pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2020, poz. 4984 ogłoszona w dniu 11.09.2020r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4984

 UchwałaUchwała Nr XXVI/369/20 z dn. 26.08.2020 r. w/s nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2020, poz. 4985 ogłoszona w dniu 11.09.2020r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4985

 Uchwała 

Uchwała Nr XXVI/370/20 z dnia 26.08.2020 r. w/s zasad udziału innych instytucji publicznych, podmiotów komercyjnych oraz organizacji pozarządowych w Programie "Piotrkowska Karta Mieszkańca"

Rocznik 2020, poz. 5163 ogłoszona w dniu 23 września 2020 roku

aktuhttp://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5163

 UchwałaUchwała Nr XXVII/382/20 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pereca, Garncarskiej, Jerozolimskiej, M. Skłodowskiej-Curie i Al. Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2020, poz. 5619 ogłoszona w dniu 22.10.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5619

 UchwałaUchwała Nr XXVII/383/20 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2020, poz. 5579 ogłoszona w dniu 21.10.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5579

 UchwałaUchwała Nr XXVII/384/20 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2020, poz. 5726 ogłoszona w dniu 28.10.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5726

 UchwałaUchwała Nr XXVII/385/20 z dnia 30.09.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2020, poz. 5727 ogłoszona w dniu 28.10.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5727

 UchwałaUchwała Nr XXVII/386/20 z dnia 30.09.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2020, poz. 5728 ogłoszona w dniu 28.10.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5728

 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/394/20 z dnia 29.10.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat
za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2020, poz. 5968 ogłoszona w dniu 09.11.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5968

 UchwałaUchwała Nr XXVIII/397/20 z dnia 29.10.2020 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej, Życzliwej, Przedniej i rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2020, poz. 6159 ogłoszona w dniu 17.11.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6159

 UchwałaUchwała Nr XXVIII/400/20 z dnia 30.09.2020 r. w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Rocznik 2020, poz. 5969 ogłoszona w dniu 09.11.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5969

 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/401/20 z dnia 29.10.2020 r. w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Rocznik 2020, poz. 5970 ogłoszona w dniu 09.11.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5970

 

 UchwałaUchwała Nr XXVIII/402/20 z dnia 29.10.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę

Rocznik 2020, poz. 6040 ogłoszona w dniu 12.11.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6040

 UchwałaUchwała Nr XXIX/405/20 z dnia 25.11.2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Rocznik 2020, poz. 6428 ogłoszona w dniu 30.11.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6428

 UchwałaUchwała Nr XXIX/406/20 z dnia 25.11.2020 r. zmieniającej uchwałę Nr XLV/799/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Rocznik 2020, poz. 6429 ogłoszona w dniu 30.11.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6429

 UchwałaUchwała Nr XXIX/407/20 z dnia 25.11.2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym

Rocznik 2020, poz. 6430 ogłoszona w dniu 30.11.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6430

 UchwałaUchwała Nr XXIX/415/20 z dnia 25.11.2020 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim; (,,Sezamkowa”)

Rocznik 2020, poz. 6747 ogłoszona w dniu 7.12.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6747

 UchwałaUchwała Nr XXIX/416/20 z dnia 25.11.2020 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim; („Familijna”)

Rocznik 2020, poz. 6748 ogłoszona w dniu 7.12.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6748

 UchwałaUchwała Nr XXIX/417/20 z dnia 25.11.2020 r.  w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim; („Lokalna”)

Rocznik 2020, poz. 6749 ogłoszona w dniu 7.12.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6749

 UchwałaUchwała Nr XXIX/418/20 z dnia 25.11.2020 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim; („Karmelowa”)

Rocznik 2020, poz. 6750 ogłoszona w dniu 7.12.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6750

 UchwałaUchwała Nr XXIX/419/20 z dnia 25.11.2020 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim; („Szafirowa”)

Rocznik 2020, poz. 6751 ogłoszona w dniu 7.12.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6751

 UchwałaUchwała Nr XXX/422/20 z dnia 02.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Piotrków Trybunalski

Rocznik 2020, poz. 7002 ogłoszona w dniu 16.12.2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=7002