artykuł nr 46

Zarządzenie nr 360 z dn. 24 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 360 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans  na stopień nauczyciela mianowanego.
artykuł nr 47

Zarządzenie nr 359 z dn. 23 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 359 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 listopada 2020 roku zmieniające Zarządzenie nr 307/2020 Prezydenta Miasta z dnia 21 września 2020 r. zmienione Zarządzeniem 335/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej majątku  Miasta Piotrkowa Trybunalskiego według stanu na dzień 30.09.2020 r.
artykuł nr 48

Zarządzenie nr 358 z dn. 23 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 358 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
artykuł nr 49

Zarządzenie nr 357 z dn. 18 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 357 z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 133a
artykuł nr 50

Zarządzenie nr 356 z dn. 13 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 356 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 73.