artykuł nr 41

Zarządzenie nr 365 z dn. 25 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 365 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 133a.
artykuł nr 42

Zarządzenie nr 364 z dn. 25 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 364 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
artykuł nr 43

Zarządzenie nr 363 z dn. 24 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 363 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans  na stopień nauczyciela mianowanego.
artykuł nr 44

Zarządzenie nr 362 z dn. 24 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 362 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
artykuł nr 45

Zarządzenie nr 361 z dn. 24 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 361 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.