artykuł nr 1

Zarządzenie nr 319 z dn. 30 września 2020 r.

Zarządzenie nr 319 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 2

Zarządzenie nr 318 z dn. 30 września 2020 r.

Zarządzenie nr 318 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2020
artykuł nr 3

Zarządzenie nr 317 z dn. 30 września 2020 roku

Zarządzenie nr 317 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 4

Zarządzenie nr 316 z dn. 29 września 2020 r.

Zarządzenie Nr 316 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 września 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2020/2021
artykuł nr 5

Zarządzenie nr 315 z dn. 29 września 2020 r.

Zarządzenie Nr 315 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli samorządowych i poradni w przypadku ich nieobecności