artykuł nr 86

Zarządzenie nr 234 z dn. 9 lipca 2020 r.

artykuł nr 87

Zarządzenie nr 233 z dn. 9 lipca 2020 r.

artykuł nr 88

Zarządzenie nr 232 z dn. 9 lipca 2020 r.

artykuł nr 89

Zarządzenie nr 231 z dn. 9 lipca 2020 r.

artykuł nr 90

Zarządzenie nr 230 z dn. 9 lipca 2020 r.