artykuł nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2020-2036

artykuł nr 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020-2036