artykuł nr 1

Zmiany w budżecie Miasta - 2020 r.

Zmiany w Budżecie Miasta w 2020 r.
artykuł nr 2

Budżet Miasta na 2020 r.

artykuł nr 3

Projekt budżetu Miasta na 2020 r.