artykuł nr 1

Zarządzenie nr 489 z dn. 31 grudnia 2019 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 488 z dn. 31 grudnia 2019 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 487 z dn. 31 grudnia 2019 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 486 z dn. 31 grudnia 2019 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 485 z dn. 31 grudnia 2019 r.