artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta za 2018 r.