artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r.