artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr III/21/18 z dn. 19.12.2018 r. w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

 

 

Rocznik 2019, poz. 86 z dn. 9 stycznia 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=86

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr III/22/18 z dn. 19.12.2018 r. w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia

 

Rocznik 2019, poz. 87 z dn. 9 stycznia 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=87

 

 

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr III/24/18 z dn. 19.12.2018 r. w/s warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

 

 

 

 

Rocznik 2019, poz. 88 z dn. 9 stycznia 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=88

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr III/29/18 z dn. 19.12.2018 r. w/s zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody

 

Rocznik 2019, poz. 89 z dn. 9 stycznia 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=89

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr III/31/18 z dn. 19.12.2018 r. w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

Rocznik 2019, poz. 90 z dn. 9 stycznia 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=90

 

 

 

 

Uchwała

Uchwała Nr III/32/18 z dn. 19.12.2018 r. w/s zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta

 

 

Rocznik 2019, poz. 91 z dn. 9 stycznia 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=91

 

 

Uchwała

Uchwała Nr III/33/18 z dn. 19.12.2018 r. w/s zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

Rocznik 2019, poz. 92 z dn. 9 stycznia 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=92

 

UchwałaUchwała Nr IV/41/19 z dn. 30.01.2019 r. w/s przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019-2028

Rocznik 2019, poz. 1250 z dn. 06 marca 2019 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2019/1250/

Uchwała Uchwała Nr IV/42/19 z dn. 30.01.2019 r. w/s ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2019, poz. 957 z dn. 20 lutego 2019 r.

 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=957

UchwałaUchwała Nr IV/43/19 z dn. 30.01.2019 r.  w/s zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Rocznik 2019, poz. 1062 z dn. 22 lutego 2019 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1062

Uchwała

Uchwała Nr IV/49/19 z dn. 30.01.2019 r.  w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej – "Strzelnica" w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2019, poz. 958 z dn. 20 lutego 2019 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=958

Uchwała 

Uchwała Nr IV/50/19 z dn. 30.01.2019 r.  w/s przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Rocznik 2019, poz. 959 z dn. 20 lutego 2019 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=959

Uchwała 

Uchwała nr V/67/19 z dn. 27.02.2019 r. w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2019

Rocznik 2019, poz. 1557 z dn. 20 marca 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1557

 

Uchwała 

Uchwała nr V/69/19 z dn. 27.02.2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/24/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19.12. 2018 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

Rocznik 2019, poz. 1558 z dn. 20 marca 2019 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1558

 

UchwałaUchwała nr VI/75/19 z dn. 27.03.2019 r.  w/s wymagań, jakie powinien spełniać projekt „Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim"

Rocznik 2019, poz. 2435 z dn. 24 kwietnia 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2435

 

Uchwała

Uchwała nr VII/82/19 z dn. 17.04.2019 w/s ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy zbiegu ulic Energetyków i Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2019, poz. 3084 z dn. 22 maja 2019 r.

aktuhttp://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3084

 

UchwałaUchwała Nr VII/85/19 z dn. 17.04.2019 r.  w/s określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2019

Rocznik 2019, poz. 2896 z dn. 14 maja 2019 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2019/2896/

Uchwała 

Uchwała Nr VII/87/19 z dn. 17.04.2019 r.  w/s zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2019, poz: 3106 z dn. 23 maja 2019 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3106

Uchwała

Uchwała Nr VII/88/19 z dn. 17.04.2019 r. w/s zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2019, poz: 3107 z dn. 23 maja 2019 r. 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3107

Uchwała 

Uchwała Nr VII/89/19 z dn. 17.04.2019 r. w/s zmiany ulic w  obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2019, poz: 3108 z dn. 23 maja 2019 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3108

Uchwała

Uchwała Nr VII/90/19 z dn. 17.04.2019 r. w/s zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2019, poz: 3109 z dn. 23 maja 2019 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3109

Uchwała 

Uchwała Nr VII/91/19 z dn. 17.04.2019 r.  w/s sprawie zmiany siedziby, likwidacji innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2019, poz: 3110 z dn. 23 maja 2019 r. 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3110

Uchwała 

Uchwała Nr VII/92/19 z dn. 17.04.2019 r. w/s zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2019, poz: 3111 z dn. 23 maja 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3111

UchwałaUchwała Nr VII/93/19 z dn. 17.04.2019 r. w/s zmiany adresu siedziby i ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego
w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2019, poz. 2985 z dn. 17 maja 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2019/2985/

Uchwała 

Uchwała Nr VII/94/19 z dn. 17.04.2019 r. w/s zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2019, poz: 3112 z dn. 23 maja 2019 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3112

Uchwała 

Uchwała Nr VII/95/19 z dn. 17.04.2019 r. w/s zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2019, poz: 3113 z dn. 23 maja 2019 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3113

Uchwała 

Uchwała Nr VIII/116/19 z dn. 29.05.2019 r. w/s wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Rocznik 2019, poz. 3423 z dn. 19 czerwca 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3423

Uchwała Uchwała Nr VIII/117/19 z dn. 29.05.2019 r. w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2019, poz. 3877 z dn. 08 lipca 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/3877

Obwieszczenie

Obwieszczenie 1/19 z dn.  29.05.2019 r. w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik: 2019, poz. 3877 z dn. 8 lipca 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3877

Uchwała

Uchwała Nr VIII/122/19 z dn. 26.06.2019 r. w/s ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2019, poz. 4411 z dn. 07 sierpnia 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4411

Uchwała 

Uchwała nr IX/131/19 z dn. 26.06.2019 w/s nadania nazwy dla skweru w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2019, poz. 4057, z dn. 17 lipca 2019 r.

 

http://http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4057

Uchwała

Uchwała nr IX/132/19 z dn. 26.06.2019 w/s przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, specjalności i form kształcenia na 2019 rok

Rocznik: 2019, poz. 4058 z dn. 17 lipca 2019 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4058

 

Uchwała 

Uchwała nr IX/133/19 z dn. 26.06.2019 w/s ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski

Rocznik: 2019, poz. 4059 z dn. 17 lipca 2019 r.

 

http://http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4059

Uchwała 

Uchwała nr IX/134/19 z dn. 2019-06-26 w/s ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik: 2019, poz. 4412 z dn. 7 sierpnia 2019 r.

 

http://http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4412

Uchwała 

Uchwała nr IX/135/19

 z dn. 26.06.2019 w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski

Rocznik: 2019, poz. 4060 z dn. 17 lipca 2019 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4060

Uchwała 

Uchwała nr IX/136/19 z dn. 26.06.2019 w/s nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2019, poz. 4061 z dn. 17 lipca 2019 r.

 

http://http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4061

UchwałaUchwała nr X/139/19 z dn. 26.06.2019 w/s zmieniająca uchwalę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2019, poz. 5518 z dn. 15 października 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/5518/

Uchwała

Uchwała nr X/159/19 z dn. 28.08.2019 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: J. Słowackiego, Kostromskiej i Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2019, poz. 5244 z dn. 30 września 2019 r. 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5244

UchwałaUchwała nr X/160/19 z dn. 28.08.2019 w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania

Rocznik: 2019, poz. 5107 z dn.  18 września 2019 r.

 

http://http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5107

UchwałaUchwała nr XI/172/19 z dn. 25.09.2019 zmieniająca uchwałę w/s wymagań jakie powinien spełniać projekt „Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim”

Rocznik: 2019, poz. 5545 z dn. 16 października 2019 r. 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5545

UchwałaUchwała nr XI/174/19 z dn. 25.09.2019 o zmianie Uchwały Nr VIII/116/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Rocznik: 2019, poz. 5546 z dn. 16 października 2019 r. 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5546

UchwałaUchwała nr XI/175/19 z dn. 25.09.2019 w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rocznik: 2019, poz. 5547 z dn. 16 października 2019 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5547

UchwałaUchwała nr XI/176/19 z dn. 25.09.2019 w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Rocznik: 2019, poz. 5548 z dn. 16 października 2019 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5548

 

UchwałaUchwała nr XIII/193/19 z dn. 30.10.2019 w/s  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Rocznik: 2019, poz. 6163 z dn. 22 listopada 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6163

 

UchwałaUchwała nr XIII/194/19 z dn. 30.10.2019 w/s  zmiany uchwały Nr IX/134/19 Rady Miasta Piotrkowa Tryb. z dn. 26 czerwca 2019 r. w/s  ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Piotrkowa Tryb.

Rocznik: 2019, poz. 6164 z dn. 22 listopada 2019 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6164

 

 

UchwałaUchwała nr XIII/195/19 z dn. 30.10.2019 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Podole i Małopolskiej w Piotrkowie Tryb.

Rocznik: 2019, poz. 6165 z dn. 22 listopada 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6165

 

UchwałaUchwała nr XIII/198/19 z dn. 30.10.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia 

Rocznik: 2019, poz. 6166 z dn. 22 listopada 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6166

Uchwała 

Uchwała nr XIV/212/19 z dn. 27.11.2019 r.  w/s opłaty targowej

Rocznik: 2019, poz. 6976 z dn.  14 grudnia 2019 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6976

UchwałaUchwała nr XIV/213/19 z dn. 27.11.2019 r.  w/s ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2020, poz. 17 z dn. 3 stycznia 2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=17

Uchwała

Uchwała nr XIV/215/19 z dn. 27.11.2019 r.  w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej
i Szymanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2020, poz. 331 z dn. 17 stycznia 2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/331/

UchwałaUchwała nr XIV/216/19 z dn. 27.11.2019 r.  w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M. Curie - Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2020, poz. 332 z dn. 17 stycznia2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/332/

UchwałaUchwała nr XIV/247/19 z dn. 18.12.2019 r.  w/s zmieniająca uchwalę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2020, poz. 333 z dn. 17 stycznia 2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=333

UchwałaUchwała nr XIV/251/19 z dn. 18.12.2019 r.  w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Porozumienie

ogłoszone w Dzienniku Urzędowym

Województwa Łódzkiego

Rocznik 2020, poz. 623 z dn. 23 stycznia 2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/623/

 

UchwałaUchwała nr XIV/252/19 z dn. 18.12.2019 r.  w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rocznik 2020, poz. 334 z dn. 17 stycznia 2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=334

UchwałaUchwała nr XIV/257/19 z dn. 18.12.2019 r.  w/s uchylenia Uchwały Nr XXXVII/649/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie ustalenia urzędowych cen za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2020, poz. 335 z dn. 17 stycznia 2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=335

UchwałaUchwała nr XIV/258/19 z dn. 18.12.2019 r.  w/s określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2019/2020

Rocznik 2020, poz. 336 z dn. 17 stycznia 2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=336

UchwałaUchwała nr XIV/259/19 z dn. 18.12.2019 r.  w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski i osoby fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania wykorzystania

Rocznik 2020, poz. 634 z dn. 24 stycznia 2020 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=634