artykuł nr 1

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2019-2036

Zarządzenie nr 484 z dn. 31 grudnia 2019 r. w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
artykuł nr 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2019-2036

artykuł nr 3

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019-2036