artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018 r.

Załączniki:
Rb-28S - korekta 28 MB
Rb-28S 29 MB
artykuł nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018 r.

Załączniki:
Rb-27S MB
artykuł nr 3

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 r.

Załączniki:
Rb - NDS - korekta MB
Rb - NDS MB
artykuł nr 4

Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Załączniki:
Rb-Z 826 KB
artykuł nr 5

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Załączniki:
Rb-N 831 KB