artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.