artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r.