artykuł nr 1

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

artykuł nr 2

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Załączniki:
Rb-N - IV kwartał 2017 I korekta 92 KB
Rb-N 817 KB
artykuł nr 3

Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Załączniki:
Rb-Z MB
artykuł nr 4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

obrazek
Załączniki:
Rb-28S - IV kwartał 2017 I korekta 644 KB
Rb-28s 26 MB
artykuł nr 5

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017