artykuł nr 1

Zarządzenie nr 501 z dn. 31 grudnia 2018 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 500 z dn. 31 grudnia 2018 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 499 z dn. 31 grudnia 2018 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 498 z dn. 31 grudnia 2018 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 497 z dn. 31 grudnia 2018 r.