artykuł nr 26

Zarządzenie nr 245 z dn. 20 czerwca 2018 r.

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 244 z dn. 20 czerwca 2018 r.

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 243 z dn. 20 czerwca 2018 r.

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 242 z dn. 20 czerwca 2018 r.

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 241 z dn. 18 czerwca 2018 r.