artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 255 z dn. 25 czerwca 2018 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 254 z dn. 25 czerwca 2018 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 253 z dn. 25 czerwca 2018 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 252 z dn. 22 czerwca 2018 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 251 z dn. 22 czerwca 2018 r.