artykuł nr 81

Zarządzenie nr 190 z dn. 30 kwietnia 2018 r.

artykuł nr 82

Zarządzenie nr 189 z dn. 30 kwietnia 2018 r.

artykuł nr 83

Zarządzenie nr 188 z dn. 30 kwietnia 2018 r.

artykuł nr 84

Zarządzenie nr 187 z dn. 27 kwietnia 2018 r.

artykuł nr 85

Zarządzenie nr 186 z dn. 27 kwietnia 2018 r.