artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 270 z dn. 29 czerwca 2018 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 269 z dn. 29 czerwca 2018 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 268 z dn. 29 czerwca 2018 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 267 z dn. 29 czerwca 2018 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 266 z dn. 28 czerwca 2018 r.