artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 144 z dn. 29 marca 2018 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 143 z dn. 29 marca 2018 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 142 z dn. 29 marca 2018 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 141 z dn. 29 marca 2018 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 140 z dn. 28 marca 2018 r.