artykuł nr 6

Zarządzenie nr 139 z dn. 28 marca 2018 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 138 z dn. 28 marca 2018 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 137 z dn. 27 marca 2018 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 136 z dn. 23 marca 2018 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 135 z dn. 23 marca 2018 r.