artykuł nr 1

Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r.