artykuł nr 1

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2016 r.

Załączniki:
Sprawozdanie 14 MB