artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe Miasta za 2016 r.