artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.

Załączniki:
Rb-28s - korekta 25 MB
Rb-28s 24 MB
artykuł nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.

Załączniki:
Rb-27s - korekta MB
Rb-27s MB
artykuł nr 3

Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Załączniki:
Rb-Z MB
artykuł nr 4

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.

Załączniki:
Rb-NDS 794 KB
artykuł nr 5

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Załączniki:
Rb-N - korekta 778 KB
Rb-N 806 KB