artykuł nr 1

Zarządzenie nr 411 z dn. 29 września 2017 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 410 z dn. 29 września 2017 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 409 z dn. 28 września 2017 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 408 z dn. 27 września 2017 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 407 z dn. 26 września 2017 r.