artykuł nr 31

Zarządzenie nr 109 z dn. 10 marca 2017 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 108 z dn. 10 marca 2017 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 107 z dn. 9 marca 2017 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 106 z dn. 9 marca 2017 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 105 z dn. 7 marca 2017 r.