artykuł nr 16

Zarządzenie nr 124 z dn. 21 marca 2017 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 123 z dn. 21 marca 2017 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 122 z dn. 21 marca 2017 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 121 z dn. 21 marca 2017 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 120 z dn. 21 marca 2017 r.