artykuł nr 1

Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Załączniki:
Sprawozdanie Rb-Z 820 KB
artykuł nr 2

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r.

Załączniki:
Sprawozdanie Rb-NDS 846 KB
artykuł nr 3

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Załączniki:
Sprawozdanie Rb-N 786 KB
artykuł nr 4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r.

Załączniki:
Sprawozdanie Rb-28s 25 MB
artykuł nr 5

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r.

Załączniki:
Sprawozdanie Rb-27s MB