artykuł nr 1

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r.